Pravidlá združenia

Členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce ťažiť kryptomeny a súhlasí s nasledujúcimi pravidlami:

Člen vyplní registračný formulár na portáli little-miner.com v ktorom uvedie najmä údaje o bankovom účte potrebné na odosielanie získaných odmien.

Každá osoba môže byť členom združenia iba 1krát takže môže mať na portáli little-miner.com iba jeden účet.

Všetci členovia ťažia ako jeden banik v ťažobnej spoločnosti supportxmr.com, pričom identifikácia členov združenia v ťažobnej spoločnosti je zabezpečená na základe názvu ťažobných strojov, ktoré člen vlastní.

Združenie vedie evidenciu členov a ich ťažobných strojov.

Združenie zabezpečí predaj vyťažených mincí kryptomeny za € a získané financie rozdelí medzi členov podľa plánu odmien, ktorý je podrobne rozpísaný v dokumente Plán odmien. Všetky odmeny pre členov budú vyplatené na ich účty v banke, ktoré členovia uvedú v ich osobných profiloch.

Výplata odmien sa vykoná automaticky podľa plánu odmien, bez nutnosti aby člen zduženia o vyplatenie odmeny žiadal.

Člen združenia môže ťažiť kryptomenu v rozsaku v akom chce ale môže mať maximálne 100 ťažobných strojov.

Združenie zabezpečí evidenciu vypočítaných hash pre každý ťažobný stroj 1x za týždeň.

Združenie priebežne informuje člena združenia o ťažbe jeho ťažobných strojov na portáli little-miner.com

Člen si môže overiť správnosť evidovaných údajov priamo na portáli ťažobnej spoločnosti supportxmr.com, kde si môže zistiť aktuálny stav ťažby jeho ťažobných strojov ako aj ťažbu ostatných strojov v združení.

Združenie má právo odmietnuť alebo aj zrušiť členstvo fyzickej osobe a zrušiť jej účet na portáli little-miner.com v nasedujúcich prípadoch:

  1. Ak ide o duplicitné členstvo - zrušený bude iba ďalší účet - prvý účet môže byť ponechaný
  2. Člen nezaregistruje žiaden ťažobný stroj do 10 dní od registrácie člena na portáli little-miner.com
  3. Na žiadnom so zaregistrovaných ťažobných strojov člena nedôjde ku ťažbe kryptomeny do 30 dní od registrácie člena.

Združenie bude prevádzkovať portál little-miner.com dovtedy kým bude aspoň 1 ťažobný stroj evidovaný v združení ťažiť kryptomenu. V prípade úplného ukončenia ťažby všetkých ťažobných strojov na dobu viac ako 15 dní, bude všetkým členom vyplatený ich podiel na ťažbe, ktorá zostala nevyplatená formou odmien podľa plánu.

Pre zabezpečenie financovania portálu little-miner.com môže združenie zverejňovať na portáli platenú reklamu.

Každý člen môže podporiť fungovanie portálu darom v podobe Hash, ktoré nebude žiadať vyplatiť.